Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

1. A  weboldalt üzemeltető Nimi Coffee Company Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.; cégjegyzékszám: Cg.01 09 303521; telefonszám: +36 30 280 6575; e-mail: info@nimicoffee.hu; a továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az Ügyfelek (érintettek) GDPR rendeletben és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban rögzített jogainak biztosítása céljából készített Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Adatkezelőnél elérhető.

 

2. A Szabályzat célja, hogy az Ügyfelek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

3. A Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során a GDPR rendeletben meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

 

4. Az Adatkezelő az eljárásai során kizárólag a hatályos jogszabályok - így jelenleg elsősorban az Infotv. és a GDPR rendelet - alapján végez adatkezelést. Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a GDPR rendeletben meghatározott jogalapra tekintettel végez.

 

5. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni a jogalapnak, valamint a célnak és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

 

6. Az Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az Ügyféllel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

7. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az Ügyfelek személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében az Adatkezelő törekszik arra, hogy megfelelően megvédje az Ügyfél magánszféráját.

 

8. Az Ügyfélnek lehetősége van írásban panasszal élni az Adatkezelő sérelmesnek ítélt adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

 

9. Az Adatkezelő az Ügyfél által írásban közölt panasz kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül választ küld az Ügyfél részére.

 

10. Az Ügyfél panasszal fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:

  • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

  • Telefon: +36 (1) 391-1400

  • Fax: +36 (1) 391-1410

  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  • Honlap: https://naih.hu

11. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.


Jelen adatvédelmi tájékoztató 2023. november 25. napjától hatályos.

Keresés